Andere expertisegebieden

  • verzekeringsrecht: onderhandeling over burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, bedrijfsfunctionarissen, All Risk Behalve, geschillen en precontentieuze procedures van verzekeringspolissen.
  • algemene contractuele beoordeling
  • beursrecht: IPO
  • financieel recht
  • handelsrecht: opstellen en onderhandelen van commerciële contracten, distributiecontracten. Assistent in precontentieuze procedures en geschillen in handelsrecht
  • maritiem recht: geschillen in maritiem recht
  • Vastgoedrecht: oprichting van OPCI's, commerciële huurovereenkomsten, fiscale en juridische optimalisatie van vastgoedinvesteringen