Ondernemingsrecht

  • bedrijfstransformatie: het advocatenkantoor Westfield staat zijn cliënten bij in de transformatie van een vennootschap van vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of enig ander type vennootschap voorzien door de Marokkaanse handelswet.
  • structurering van de governance: het ondernemingsadvocatenkantoor Westfield staat zijn cliënten bij in de structurering en herstructurering van corporate governance: oprichting van een raad van bestuur of raad van toezicht, wisselend en roterend management tussen de partners om een evenwicht te garanderen bevoegdheden binnen ondernemingen, oprichting van subcomités voor audit en compliance, oprichting van een raad van bestuur of de functies van plaatsvervangend CEO.
  • ondernemingsrechtelijke geschillen: het Westfield-advocatenkantoor komt tussen in het geval van blokkering tussen partners om de belangen van een partij te helpen verdedigen of meer in het algemeen om een voor de partijen aanvaardbare oplossing te vinden;
  • opstellen van partnerpacten: het ondernemingsadvocatenkantoor is gespecialiseerd in het opstellen van partnerpacten op maat voor een efficiënt beheer van de vennootschap en juridische bescherming van de investeringen van aandeelhouders. De firma biedt op maat gemaakte pacten die juridisch vernuft en eenvoud combineren en tegelijkertijd voorzien in adequate mechanismen om blokkades en conflictsituaties te vermijden.
  • procesvoering en bemiddeling tussen aandeelhouders: Westfield treedt op in de context van alle soorten conflicten tussen aandeelhouders. Hij is voorstander van bemiddeling, maar kan in het kader van een geschil ook een beroep doen op de rechtbank in geval van blokkering of weigering van bemiddeling door een van de partijen.