Publiek ondernemingsrecht

Advocaat publiekrecht Marokko.

Het ondernemingsrechtkantoor Westfield Avocats staat haar cliënten bij op het gebied van publiek ondernemingsrecht in Marokko en Afrika.

Hij is betrokken bij het opstellen van en onderhandelen over contracten met alle openbare lichamen. Hij komt ook tussen in het geval van precontentieuze procedures om eventuele blokkades tussen een openbare entiteit en een particuliere entiteit op te lossen.

Dankzij een jarenlange ervaring in het adviseren van openbare bedrijven (en meer in het bijzonder als adviseur van OCP), zijn de advocaten van het kantoor in staat om openbare bedrijven en openbare instellingen en elke particuliere entiteit bij te staan in commerciële relatie met deze entiteiten.

Het ondernemingsadvocatenkantoor komt ook tussen om de wettelijke aansprakelijkheid te zoeken van openbare lichamen die de bepalingen van het publiekrecht hebben overtreden.