Wetsvoorstel tot wijziging van de wet op SA in Marokko

Het secretariaat-generaal van de regering heeft een wetsvoorstel gepubliceerd tot wijziging van de wet op naamloze vennootschappen door nieuwe ontwikkelingen in te voeren, waaronder:

  1. de invoering van gendergelijkheid aan raden van commissarissen en raden van bestuur en het streven naar evenwicht tussen mannen en vrouwen in het kader van de toezichthoudende en bestuursorganen van de SA;

– beide raden moeten ten minste 30% leden (beheerder of toezichthouder) van elk geslacht hebben. Dit percentage stijgt tot 40% wanneer het bedrijf een openbare aanbieding doet;                                          

– wanneer de raad van bestuur of raad van commissarissen meer dan acht leden telt, mag het verschil tussen de leden van elk geslacht niet groter zijn dan twee bestuurders of toezichthouders.

De ontwerpwetgeving bepaalt ook dat het in de openbare aanbiedingsmaatschappij verplicht is om ten minste één vertegenwoordiger van elk geslacht aan te stellen in de technische comités op grond van artikel 51 van wet 17-95.

2.Invoering van voorafgaande goedkeuring van overeenkomsten die door AGO/AGE zijn geregeld, naast de Raad van Bestuur, waarbij de overeenkomst meer dan 5% van de activa van de onderneming omvat;

3. wijziging van de bepalingen betreffende de vereenvoudigde naamloze vennootschap met de invoering van de SAS met één enkele partner en verschillende maatregelen ter vereenvoudiging en invoering van meer flexibiliteit voor de SAS, die een belangrijk rechtsinstrument van het Marokkaanse vennootschapsrecht zou kunnen worden:

– leden vrij eens over de organisatie en het functioneren van de samenleving (L. 17-95, kunst. 425, al. 3), de algemene regels voor naamloze vennootschappen die slechts op de SAS van toepassing zijn, voor zover zij verenigbaar zijn met de bepalingen betreffende de SAS (L. 17-95, art. 425, al. 4) ;

– er is geen minimumkapitaal vereist in de SAS (L. 17-95, art. 427) ;

– zelfs indien de vennootschap een aanvankelijk in de statuten benoemde voorzitter moet hebben, stellen deze statuten vrij de voorwaarden vast waaronder de vennootschap wordt bestuurd (L. 17-95, art. 432).

Het wetsvoorstel gaat nog verder in die flexibiliteit.

Inderdaad, als vandaag de DAG de SAS kan alleen maar bedrijven als partners (L. 17-95, kunst. 425, al. 1), die overeenkomstig artikel 426 een kapitaal van ten minste twee miljoen dirham of de tegenwaarde van dat bedrag in vreemde valuta moet hebben, het wetsontwerp innoveert (art. 1 van het ontwerp): vanaf nu kan elke natuurlijke of juridische persoon lid zijn van SAS en wordt sectie 426 ingetrokken (art. 3 van het ontwerp).

Bovendien, net als de SARL, de SAS kan een enkele partner, aan wie de voorrechten erkend op de algemene vergadering zijn gedecentraliseerde.

Het deel van het geplaatste kapitaal dat moet worden vrijgegeven, komt nu overeen met de totaliteit (art. 427 al. 2), met het project, gaat naar een kwart van de beloofde hoofdstad (kunst. 1 van het ontwerp).

Alleen verharding (als men het als zodanig kan beschouwen), met het ontwerp (kunst. 1): De SAS moet een auditor hebben wanneer zijn omzet een bij verordening vastgestelde drempel overschrijdt, terwijl de verplichting, zoals de wetgeving er nu voor staat, niet uitdrukkelijk is (L. 17-95, art. 433).

4.toegevoegde personen die in het kader van gereglementeerde overeenkomsten in strijd zijn (DGD, aandeelhouder;

5.verplichting van ten minste twee (2) bestuursvergaderingen per jaar; En

Wat de kwestie van de pariteit en veranderingen in het SAS-regime betreft, kunnen we dus spreken van een revolutionair wetsvoorstel dat Marokko in staat moet stellen zijn plaats te vestigen in de internationale ranglijsten van beleggersvriendelijke landen.

Hieronder vindt u de link naar het zogenaamde project:

http://www.sgg.gov.ma/portals/0/AvantProjet/204/Avp_loi_19.20.PDF

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *