Publicatie van wet nr. 42.20 tot wijziging van wetsdecreet nr. 2.20.292 van 23 maart 2020 met betrekking tot de toepassing van de bepalingen met betrekking tot de noodtoestand op gezondheidsgebied en de maatregelen voor de verklaring ervan

Wet nr. 42.20 tot wijziging van wetsbesluit nr. 2.20.292 van 28 Rejeb 1441 (23 maart 2020) met betrekking tot de toepassing van de bepalingen met betrekking tot de noodtoestand op gezondheidsgebied en de maatregelen van de verklaring ervan werd gepubliceerd in Officieel Bulletin nr. 6903 van 27 juli 2020.

Deze wet wijzigt en vervangt de bepalingen van artikel 6 van voornoemd wetsbesluit nr. 2.20.292, dat bepaalt dat de regering kan beslissen om, tijdens de periode van de uitgeroepen noodsituatie op gezondheidsgebied, de geldigheid van elk van de termijnen voorzien in de geldende wet- en regelgevingsteksten, indien blijkt dat de handhaving van deze geldigheid enerzijds de betrokkenen verhindert hun rechten uit te oefenen of hun verplichtingen na te komen gedurende deze periode, of, indien dit verschuldigd is de maatregelen die door de bevoegde overheidsinstanties zijn genomen om de verspreiding van de pandemie te verminderen.

De wet geeft aan dat een regelgevende tekst de termijnen zal specificeren waarvoor de opheffing van de schorsing niet van toepassing is.

Bron: SGG, BORM n ° 6903, 27 juli. 2020 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *