23 Mart 2020 tarih ve 2.20.292 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan 42.20 Sayılı Sağlık Acil Durumuna İlişkin Hükümlerin Uygulanmasına ve Beyanına İlişkin Önlemlere İlişkin 42.20 Sayılı Kanunun Yayımı

28 Rejeb 1441 (23 Mart 2020) tarih ve 2.20.292 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi değiştiren 42.20 sayılı Sağlık olağanüstü haliyle ilgili hükümlerin uygulanmasına ve beyannamesinde yer alan tedbirlere ilişkin 27 Temmuz 2020 tarihli Resmi Bülten n ° 6903.

Bu kanun, hükümetin, ilan edilen olağanüstü sağlık durumu süresince, her birinin geçerliliğinin askıya alınmasına karar verebileceğini belirten, yukarıda anılan 2.20.292 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6. maddesinin hükümlerini değiştirir ve değiştirir. Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerde öngörülen süreler, bu geçerliliğin korunması bir yandan ilgililerin bu süre içinde haklarını kullanmalarını veya yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelliyor gibi görünüyorsa veya vadesi gelmişse pandeminin yayılmasını azaltmak için yetkili kamu makamları tarafından alınan önlemler.

Yasa, bir düzenleyici metnin, askıya alma işleminin kaldırılmasının geçerli olmadığı zaman sınırlarını belirleyeceğini belirtir.

Kaynak: SGG, BORM n ° 6903, 27 Temmuz. 2020 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *